ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΒΙΒΛΙΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 • ΦΕΚ 2797/9-8-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ22/126950/Δ4/25-7-2017. Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου.
 • 169748/Δ4/12-10-2016
Διευκρινίσεις σχετικά με την ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ
 • 160505/Δ4/29-9-2016
Διευκρινίσεις σχετικά με την ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • Φ1/151824/Δ4/16-9-2016
Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων – μαθημάτων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους 2016-2017 – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ.
 • ΦΕΚ 2758/1-9-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 136680/Δ2/25-8-2016. Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 94588/Δ2/09-06-2016 Υ.Α. με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄ 1670)
 • ΦΕΚ 2628/24-8-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 133162/Δ2/11-8-2016. Αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
 • ΦΕΚ 2605/23-8-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.133977/Δ2/17-8-2016. Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου.
 • Φ3/101501/Δ4/22-6-2016
Ενημέρωση σχετικά με το μάθημα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-17
 • ΦΕΚ 1670/10-6-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 94588/Δ2/9-6-2016. Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.
 • Φ1/87395/Δ4/30-5-2016
Ανατύπωση εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) για την Γ΄ τάξη Ημερήσιων και για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017.
 • ΦΕΚ 2499/19-11-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 182667/Δ2/12-11-20105. Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 182692/Δ2/12-11-2015. Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Επαγγελματικού Λυκείου.
 • 151899/Δ2/29-9-2015
Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • Φ1/141429/Δ4/10-9-2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ1/99317/Δ4/23-06-2015 Υπουργικής Απόφασης περί ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων για την Γ΄ τάξη Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016
 • Φ1/116889/Δ4/21-7-2015
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Φ1/60909/Δ4/17-04-2015 Υπουργικής Απόφασης περί ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων για την Α΄ και Β΄ τάξη Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και Α΄, Β΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2015-2016
 • 100224/Δ2/24-6-2015
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 88625/Δ2/04-06-2015 εγκυκλίου με θέμα: «Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»
 • 88625/Δ2/4-6-2015
Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • 175720/Δ2/30-10-2014
Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου.
 • 173193/Γ2/24-10-2014
Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων και μαθημάτων Α’, Β’ & Γ’ Ημερησίου και Α’, Β’, Γ’ & Δ’ Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015.
 • 137852/Γ2/2-9-2014
Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015.
 • 137843/Γ2/2-9-2014
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (Β' 1984) όσον αφορά στην ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ.
 • 137841/Γ2/2-9-2014
Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β' και Γ' τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β', Γ' και Δ' τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
 • 79402/Γ2/21-5-2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 62217/Γ2/23-04-2014 Υπουργικής Απόφασης.
 • 67791/Γ2/5-5-2014
1. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 126567/Γ2/10-09-2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2344 Β΄) “Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”
2. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 138359/Γ2/06-11-2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3129 Β΄) όσον αφορά στην ανάθεση του μαθήματος «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα»
3. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ18.18 (Οχημάτων ΤΕΙ)
 • ΦΕΚ 918/11-4-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 45125/Γ2/26-3-2014. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) όσον αφορά στην Β' ανάθεση του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 43836/Γ2/24-3-2014. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β) όσον αφορά στην Β' ανάθεση του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
 • 25349/Γ2/21-2-2014
Διευκρινιστικοί πίνακες σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ.
 • ΦΕΚ 3063/2-12-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 178562/Δ1/22-11-2013. Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 Υ.Α. «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄/11.8.2011), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 21410/Δ2/29.02.2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 549 Β/2.3.2012) και ισχύει.
 • 176027/Γ2/19-11-2013
Διευκρινιστική οδηγία σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΤΕ01
 • 154797/Γ2/21-10-2013
Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων και μαθημάτων Β΄, Γ΄ Ημερησίου και Β΄, Γ΄ και Δ΄ Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014.
 • 150282/Γ2/15-10-2013
Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων και μαθημάτων Α’ Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014.
 • 126567/Γ2/10-9-2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β΄).
 • 124062/Γ2/6-9-2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β΄).
 • 16443/Γ2/6-2-2013
Τροποποίηση αναθέσεων μαθημάτων των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01.
 • ΦΕΚ 129/28-1-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 7980/Γ2/21-1-2013. Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/ 17.09.2008 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • ΦΕΚ 3129/26-11-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 138359/Γ2/6-11-2012. Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/ 17.09.2008 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • 55083/Δ2/16-5-2012
Διευκρινίσεις σχετικά με την αριθμ. 21410/Δ2/29-2-2012 υ.α (ΦΕΚ 549 Β΄, ΑΔΑ:Β4ΩΗ9-ΣΕ2) “Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 Απόφασης της Υπουργού ΠΔΒΜΘ «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄ /11-8-2011)» (ΑΔΑ: 4ΑΜΔ9-4ΛΖ).
 • ΦΕΚ 654/7-3-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 23464/Γ2/6-3-2012. Τροποποίηση-συμπλήρωση της Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
 • ΦΕΚ 549/2-3-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21410/Δ2/29-2-2012. Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 Απόφασης της Υπουργού ΠΔΒΜΘ «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄ /11-8-2011).
 • ΦΕΚ 1811/11-8-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 81504/Δ2/19-7-20011. Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 71/17-5-2010
  και
  ΦΕΚ 118/24-5-2011
NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3848. Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις (Στο άρθρο 7 παράγραφος 6 περιγράφεται η απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικό).
ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3966. Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκ− δόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. (Στο άρθρο 59 παράγραφος 16α τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Νόμου 3848).
 • ΦΕΚ 1615/6-10-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 117610/Γ2. Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/ 17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφασης Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.».
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 117611/Γ2. Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/ 17−09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) απόφασης Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.».
 • 112037/Γ2/15-9-2009
Αναθέσεις μαθημάτων εκπαιδευτικών ειδικότητας ΤΕ01.13 (Προγραμματιστών Η/Υ).
 • 94411/Γ2/4-8-2009
Διορθώσεις σε σχολικά βιβλία.
 • 127070/Γ2/3-10-2008
Διευκρινιστικές οδηγίες στην υπ’ αριθμ. 119052/Γ2/17-09-2008 εγκύκλιό μας: "Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε.".
 • 119052/Γ2/17-9-2008
Οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. (Πόσοι καθηγητές μπαίνουν στα εργαστήρια και στο Σχέδιο).
Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.
 • 118842/Γ2/17-9-2008
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
 • 72164/Δ2/3-6-2008
Μετονομασία Ειδικοτήτων. (Φωτογραφίας, Δασοπονίας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων).
 • Γ2/43172/7-4-2008
Αντιστοιχία Μαθημάτων – Βιβλίων για τα ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ.

Το υλικό στη σελίδα προέρχεται από  http://users.sch.gr/akouts/programs.htm


 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top