ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • ΦΕΚ 2073/15-6-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 95030/ΓΔ4/7-6-2017. Αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών.
 • ΦΕΚ 681/6-3-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017. Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
 • Φ10/4218/Δ2/11-1-2017
Εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
 • ΦΕΚ 4227/28-12-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 220647/Δ2/23-12-2016. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».
 • Φ10/50071/Δ2/24-3-2016
Εκδρομές-Μετακινήσεις σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • 39455/Δ2/7-3-2016
Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • 190919/Δ2/25-11-2014
Σχολικές εκδρομές-μετακινήσεις.
 • ΦΕΚ 1449/14-6-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 24001/11-6-2013. Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.
 • 36637/Γ2/2-4-2012
Σχολικές εκδρομές
 • 5181/Γ7/17-1-2012
Δίδονται διευκρινίσεις (δεν ισχύει)
 • 4424/Γ2/16-1-2012
Διαβίβαση του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του "Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων" (HATTA).
 • Γ454/5972/585/09/9-2-2009
Συνοδοί σε σχολικές μεταφορές.
 • 120347/Γ2/19-9-2008
Κατευθυνόμενο Shopping σχολικών εκδρομών.
 • 28093/Γ2/4-3-2008
Μετακινήσεις μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Γ2/21756/1-3-2006
Πολυήμερες εκδρομές μαθητών Γ΄ Λυκείου.

Το υλικό στη σελίδα προέρχεται από  http://users.sch.gr/akouts/programs.htm


 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top