ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  Τεχνικές Προδιαγραφές Υπολογιστικού και Δικτυακού Εξοπλισμού ΣΕΠΕΗΥ (2015)
 • 19369/Δ4/7-2-20017
Διευκρινίσεις σχετικά με τη μετακίνηση εργαστηριακού εξοπλισμού
 • 170610/Δ2/13-10-2016
Επιλογή και αρμοδιότητες του/της Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.
 • 170603/Δ2/13-10-2016
Επιλογή και αρμοδιότητες του/της Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)
 • 166924/ΓΔ4/10-10-2016
Ψηφιακός Εξοπλισμός Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • 132831/Γ1/18-11-2011
Επιτροπή Στήριξης μαθήματος Τ.Π.Ε. και Κανονισμός Λειτουργίας των εργαστηρίων Πληροφορικής - Τ.Π.Ε. των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).
Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής και υποστήριξης των ΤΠΕ των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολειών που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.
 • 164681/Γ2/18-12-2008
Χαρακτηρισμός ως θεωρητικού ή εργαστηριακού του μαθήματος "Εφαρμογές Πληροφορικής" της Α' ΕΠΑΛ.
 • ΦΕΚ 980/25-7-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 65854/Γ7. Επιλογή και Αρμοδιότητες των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.). Λειτουργία των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
 • Γ7/43892/4-5-2006
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ.
Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ.
  Εργαστηριακός εξοπλισμός της ειδικότητας «Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)» της Α' Τάξης ΕΠΑ.Σ.
 • 131773/Γ7/22-11-2005
Μη αλλαγή χρήσης των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών Επιστημών των σχολείων.
 • ΦΕΚ 1558/13-12-2002
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 109533/Γ2. Προσδιορισμός βασικού εργαστηριακού εξοπλισμού Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων - Σχολικών Εργαστηρίων / Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
 • Γ2/130980/6-12-2002
Οδηγίες Παραλαβής Εργαστηρίων Πληροφορικής.
  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

Το υλικό στη σελίδα προέρχεται από  http://users.sch.gr/akouts/programs.htm


 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top