ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Φ20/139823 /Δ4/23-8-2017
Τομείς - Ειδικότητες ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83)
 • ΦΕΚ 2891/21-8-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ12/134644/Δ4/8-8-2017. Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 109/1-8-2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 79 Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών.
 • ΦΕΚ 2219/29-6-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ20/106076/Δ4/23-6-2017. Καθορισμός Ειδικοτήτων Γ ́ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α ́ 83).
 • ΦΕΚ 2075/15-6-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ1α/98933/Δ4/13-6-2017. Εγγραφές - Μετεγγραφές μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια.
 • ΦΕΚ 78/30-5-2017
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4473. Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 1542/4-5-2017
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 71335/Δ4/2-5-2017. Τροποποίηση της αριθμ. 133381/Δ4/12-08-2016 (Β'́ 2627) υπουργικής απόφασης με θέμα: Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια.
 • 167965/ΓΔ4/11-10-2016
Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 28, του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193).
 • Φ8/162536/Δ4/3-10-2016
Διευκρίνιση σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας μαθημάτων επιλογής Α’ και Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ.
 • 159603/Δ2/28-9-2016
Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών σε εκπαιδευτικούς.
 • ΦΕΚ 2627/24-8-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 133381/Δ4/12-8-2016. Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια.
 • ΦΕΚ 2423/5-8-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ20/120403/Δ4/21-7-2016. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργικής Απόφασης περί Καθορισμού Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) .
 • Φ20/122938/Δ4/26-7-2016
Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α' 83).
 • ΦΕΚ 2129/11-7-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 105797/Δ4/29-6-2016. Καθορισμός τύπου απολυτήριων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2086/7-7-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 105228/Δ2/28-6-2016. Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 2081/6-7-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 103539/Δ4/24-6-2016. Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 141641/ Γ2/08-09-2014 (Β’ 2470) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.  (Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων κάθε Α' τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του μαθητή είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δεν λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.)
 • ΦΕΚ 2079/6-7-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ20/105925/Δ4/29-6-2016. Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του N. 4386/2016 (Α΄ 83).
 • Φ8/105357/Δ4/28-6-2016
Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-17.
 • ΦΕΚ 1489/26-5-2016
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ20/82041/Δ4/20-50-2016. Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταύ τους.
 • ΦΕΚ 83/11-5-2016
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4386. Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
 • 144338/Δ4/15-9-2015
Εγγραφές στη Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2015-16
 • ΦΕΚ 1249/24-6-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ12/93600/Δ4/12-6-2015. Προϋποθέσεις λειτουργίας Τομέων − Ειδικοτήτων της Β' και Γ' τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
 • 78213/Δ4/18-5-2015
Εγγραφές- Μετεγγραφές- Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4186/2013 (Α' 193).
 • ΦΕΚ 50/14-5-2015
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4327. Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 724/28-4-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 62839/Δ4/22-4-2015. 1) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/04-08-2006 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1286) «Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές−μετεγγραφές−φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 139628/Γ2/01−10−2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 2530) «Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 80033/Γ2/4−8−2006 (Β΄1286) και 148096/Γ2/ 24−12−2007 (Β΄ 2511) υπουργική απόφαση» για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.3475/2006 (Α΄146), 2) Καθορισμός της διαδικασίας, των λόγων και των οργάνων, που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους για τα Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.4186/2013 (Α΄ 193).
 • ΦΕΚ 723/28-4-2015
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 60687/Δ4/17-4-2015. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08-09-2014 υπουργική απόφαση «Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια» (Β΄ 2470).
 • 9493/Δ4/20-1-2015
Συνεργασία Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) με Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)
 • 160065/Γ2/6-10-2014
Μετεγγραφές μαθητών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων.
 • ΦΕΚ 2470/16-9-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 141641/Γ2/8-9-2014. Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια.
 • ΦΕΚ 2298/27-8-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 131149/Γ2/18-8-2014. Καθορισμός αντιστοιχιών των κύκλων, τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 (Α΄ 146) με τις ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
 • ΦΕΚ 2004/20-7-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 104969/Γ2/7-7-2014. Λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου.
 • 101502/Γ2/1-7-2014
Εγγραφές-φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής. (έχει ανακληθεί)
 • ΦΕΚ 1219/14-5-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 65794/Γ2/29-4-2014. Συμπλήρωση της 62346/Γ2/1-6-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1348) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ των λοιπών Υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ με αυτή των ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ.».
 • ΦΕΚ 1366/28-5-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80885/Δ4/23-5-2014. Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ.
 • 42712Γ2/20-3-2014
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια.
 • 7213/Γ2/20-1-2014
Αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων του Ν. 3475/2006 και του Ν. 4186/2013.
 • 193238/Γ2/16-12-2013
Μετονομασία Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.)
 • 187918/Γ2/6-12-2013
Συνεργασία Εργαστηριακών Κέντρων (πρώην Σ.Ε.Κ.) με ΙΕΚ
 • 184799/Δ2/3-12-2013
Ανάθεση εφημεριών των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε περισσότερα από δύο σχολεία.
 • ΦΕΚ 2758/30-10-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 152138/Γ2/17-10-2013. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04−09−2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».
 • ΦΕΚ 2530/8-10-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 139628/Γ2/1-10-2013. Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 80033/Γ2/4-8-2006 (Β΄ 1286) και 148096/Γ2/24-12-2007 (Β΄ 2511) Υ.Α. (Παράταση σχολικού έτους λόγω καταλήψεων) ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ.
 • ΦΕΚ 193/17-9-2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4186. Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
 • 129818/Γ2/16-9-2013
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια.
 • ΦΕΚ 2360/20-9-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 128615/Γ2/13-9-2013. Λειτουργία Κύκλων Επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερησίου και Α΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 • ΦΕΚ 1544/21-6-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 82065/Γ2/17-6-2013. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04−09−2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».
 • ΦΕΚ 1047/29-4-2013
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 54105/Γ2/18-4-2013. Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών, Ημερήσιων και Εσπερινών.
 • ΦΕΚ 24/30-1-2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4115 Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. (το Άρθρο 54 αφορά στη δικαιολόγηση απουσιών μαθητών).
 • ΦΕΚ 3236/5-12-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 144386/Γ2/19-11-2012. Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 2507/13-9-2012
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 100837/Γ2/4-9-2012. Λειτουργία τμημάτων στα μαθήματα «Αρχές Φιλοσοφίας» και «Πολιτική και Δίκαιο».
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 100835/Γ2/4-9-2012. Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής.
 • ΦΕΚ 1644/22-7-2011
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 82029/Γ2. Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και ειδικοτήτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)
 • 62346/Γ2/1-6-2011
Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ των λοιπών Υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ με αυτή των ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ.
 • 29188/Γ2/14-3-2011
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα.
 • 143531/Γ2/12-11-2010
Υπεύθυνη δήλωση μαθητών για εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. Σχολικού Έτους 2010-2011.
 • 138482 /Γ2/3-11-2010
Εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ. Σχολικού Έτους 2010-2011
 • 117181/Γ2/21-9-2010
Εγγραφές μαθητών στα ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 2441/11-12-2009

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/151506/Β6 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ 253/13844/Β6 (ΦΕΚ 265 Β΄/13−2−09) Υπουργικής Απόφασης.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ.253/151509/Β6. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538Β'/10−12−2002) Υπουργικής Απόφασης
 • ΦΕΚ 1722/20-8-2009
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 84835/Γ2. Συνάφεια Ειδικοτήτων του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ.
 • 57261/Γ2/20-5-2009
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 80037/Γ2/04-08-2006 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1246 Β΄) «Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 • 167603/Γ2/29-12-2008
Οδηγίες για την έκδοση τίτλων Τ.Ε.Ε. από τη λήξη λειτουργίας των Τ.Ε.Ε. και εντεύθεν.
 • ΦΕΚ 199/2-10-2008
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • ΦΕΚ 303/26-2-2008
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 111316/Γ2. Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • 148096/Γ2/24-12-2007
Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές - μετεγγραφές, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στις Επαγγελματικές Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 2225/20-11-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 111315/Γ2. Τύπος και διαστάσεις του μητρώου μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 111318/Γ2. Τύπος και περιεχόμενο Πτυχίου Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 1101/4-7-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 62172/Δ4. Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑ.Λ.
 • ΦΕΚ 1100/4-7-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 57020/Δ4. Μετατροπή Δημοσίων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε) και Δημοσίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) σε Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.
 • 64338/Γ2/18-6-2007
Ωράριο λειτουργίας των Επαγγελματικών Λυκείων και (ΕΠΑ.Λ.) και των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 947/13-6-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 56645/Γ2. Καθορισμός ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.).
 • ΦΕΚ 940/12-6-2007
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 36618/Γ2. Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους.
 • 41474/Γ2/24-4-2007
Ενημερωτικό για τις ΕΠΑ.Σ.
 • ΦΕΚ 1379/14-9-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 81646/Δ4. Μετατροπή των Δημοσίων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).
 • ΦΕΚ 1286/12-9-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80033/Γ2/4-8-2006. Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές - μετεγγραφές - φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια.
 • ΦΕΚ 1246/7-9-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 80037/Γ2. Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δημοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 984/25-7-2006
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 68419/Γ2. Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Ενιαία Λύκεια.
 • ΦΕΚ 146/13-7-2006
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3475. Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 152/28-6-2002
NOMOΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3027. Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 114/11-6-2001
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ 2916. Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής.
 • ΦΕΚ 206/3-9-1998
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2640. Δευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 314/31-3-1998
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Γ2/2209. Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών όλων των Γυμνασίων στα οποία εφαρμόζεται αυξημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας.
 • ΦΕΚ 188/23-9-1997
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2525. Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 170/6-3-1997
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ3/160/Γ1/187. Έλεγχος φοίτησης και επιτήρησης μαθητών - Εφημερίες Εκπαιδευτικών.
 • ΦΕΚ 159/15-9-1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 376. Δομή και Λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων.
 • ΦΕΚ 70/4-5-1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 185. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων των Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ 184/Α), 427/86 (ΦΕΚ 201 Α), 639/82 (ΦΕΚ 130 Α), 101/89 (ΦΕΚ 44 Α), 11/90 (ΦΕΚ 5 Α), 123/87 (ΦΕΚ 68 Α) και 10/90 (ΦΕΚ 5 Α) που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 223/6-10-1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 529. Εγγραφή και φοίτηση αλλοδαπών σε σχολικές μονάδες τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων.
 • ΦΕΚ 68/20-5-1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 123. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 619/25-9-1986
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 23.613/6/Γ2/4094 Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων.
 • ΦΕΚ 60/8-5-1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 182. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα των Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 485/21-12-1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 485. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων περί φοιτήσεως και απουσιών μαθητών Μέσης Γενικής και Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
 • ΦΕΚ 167/30-9-1985
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1566. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 • ΦΕΚ 23/7-2-1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠ' ΑΡΙΘ. 104. Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως,
 

Το υλικό στη σελίδα προέρχεται από  http://users.sch.gr/akouts/programs.htm


 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top