Ομάδα Προσανατολισμού: σθητικής − Κομμωτικής

Ο Τομέας  Αισθητικής-Κομμωτικής  λειτουργεί στο 1οΕΠΑΛ Ιλίου. Οι μαθητές  εκπαιδεύονται εργαστηριακά στα Εργαστήρια του 5ου Ε.Κ. στο κτίριο του Ιλίου 

Υπεύθυνη Τομέα: Υφαντή Πηνελόπη

Στον Τομέα Αισθητικής Κομμωτικής υπάρχουν οι παρακάτω ειδικότητες:

Ομάδα Προσανατολισμού: σθητικής − Κομμωτικής

Ο Τομέας  Αισθητικής-Κομμωτικής  λειτουργεί στο 1οΕΠΑΛ Ιλίου. Οι μαθητές  εκπαιδεύονται εργαστηριακά στα Εργαστήρια του 5ου Ε.Κ. στο κτίριο του Ιλίου 

Υπεύθυνη Τομέα: Υφαντή Πηνελόπη

Στον Τομέα Αισθητικής Κομμωτικής υπάρχουν οι παρακάτω ειδικότητες:

Αισθητικής Τέχνης


Ειδικότητα: Αισθητικής Τέχνης
Δυνατότητες Εργασίας:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

  • Μπορεί να εργαστεί σε Ινστιτούτα Αισθητικής, σε καταστήματα καλλυντικών, σε κέντρα αδυνατίσματος, σε θέατρα, σε τηλεοπτικούς σταθμούς και σε στούντιο φωτογράφησης μοντέλων.
  •  Κάνει απλές αισθητικές πράξεις (καθαρισμό, προσωρινή αποτρίχωση προσώπου και σώματος, μάλαξη). Κάνει μακιγιάζ προσώπου, μανικιούρ – πεντικιούρ. Χειρίζεται και τοποθετεί τα μηχανήματα αισθητικής.
 
Επαγγελματικά δικαιώματα Ειδικότητας

Νομοθεσία: Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/ Αʹ/ 07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2.)


Δεν απαιτείται άδεια Μακιγιέρ, επίσης δεν απαιτείται άδεια ως βοηθητικό προσωπικό σε μονάδες αισθητικής.

 .

 

Μαθήματα Ειδικότητας
Β’ τάξη
  Μαθήματα

Ώρες

1. Αισθητική Προσώπου I

2Θ + 4Ε

2. Αισθητική Σώματος I

2Θ + 5Ε

3. Μακιγιάζ I

1Θ + 4Ε

4. Ανατομία – Φυσιολογία

5. Οργάνωση και διαχείριση μονάδων Αισθητικής και Μονάδων Ευεξίας

6. Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β’

 
 Γ’ τάξη
  Μαθήματα

Ώρες

1. Αισθητική Προσώπου II

1Θ + 3Ε

2. Αισθητική Σώματος II

1Θ + 4Ε

3. Μακιγιάζ II

1Θ + 4Ε

4. Αισθητική Άκρων – Ονυχοπλαστική

5. Κοσμητολογία

6. Δερματολογία

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:

 

 

Πηγές άρθρου:
Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ Ιούνιος 2015
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)
Ενημερωτικό ΕΝΤΥΠΟ 5ου ΕΚ, 1ου ΕΠΑΛ,2ου ΕΠΑΛ Ιλίου Φεβρουάριος 2015

 

Κομμωτικής Τέχνης

Ειδικότητα: Κομμωτικής Τέχνης

Δυνατότητες Εργασίας:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

  • Μπορεί να εργαστεί σε κομμωτήρια, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε θέατρα, σε στούντιο φωτογράφησης μοντέλων, σε ιδρύματα σε δημόσιες υπηρεσίες και ως ελεύθερος επαγγελματίας σε όλους τους τομείς της ειδικότητας του.
  • Πραγματοποιεί κουρέματα, περμανάντ, χτενίσματα και βαφές χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία. Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Γνωρίζει τις βασικές αρχές διοίκησης και λογιστικής καθώς και τη νομοθεσία που αφορά την ίδρυση και λειτουργία κομμωτηρίου.

  

Επαγγελματικά δικαιώματα 

Νομοθεσία:

Π.Δ. 133/2005 ΦΕΚ 193/Α/02-09-2005
(Έως τη δημοσίευση του Ν. 4281/2014)


Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

Άδεια κουρέα: Πτυχίο.

Άδεια κομμωτή: Πτυχίο + 9 μήνες προϋπηρεσία

Άδεια κουρέα Α΄: 1 έτος προϋπηρεσία κουρέα / κομμωτή + εξετάσεις

Άδεια κομμωτή Α΄: 2 έτη προϋπηρεσία κουρέα / κομμωτή + εξετάσεις

Άδεια τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών: Πτυχίο + 9 μήνες προϋπηρεσία + εξετάσεις

 

.

Μαθήματα Ειδικότητας
Β’ τάξη
  Μαθήματα

Ώρες

1. Εργαστήριο Κομμωτικής Τέχνης I

1Θ + 9Ε

2. Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών I

1Θ + 6Ε

3. Γαλλική Ορολογία Ειδικότητας

4. Τεχνολογία Υλικών Κομμωτικής

5. Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής – Τοξικολογία

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β’

 
 Γ’ τάξη
  Μαθήματα

Ώρες

1. Εργαστήριο Κομμωτικής Τέχνης II

1Θ + 6Ε

2. Καλλιτεχνικά Χτενίσματα

3. Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών II

1Θ + 5Ε

4. Κοσμητολογία

5. Δερματολογία

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:

 

Πηγές άρθρου:
Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ Ιούνιος 2015
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)
Ενημερωτικό ΕΝΤΥΠΟ 5ου ΕΚ, 1ου ΕΠΑΛ,2ου ΕΠΑΛ Ιλίου Φεβρουάριος 2015


 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top