Ο Τομέας Πληροφορικής λειτουργεί στο 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου καθώς και στο 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης. Οι μαθητές των παραπάνω σχολείων εκπαιδεύονται εργαστηριακά στα Εργαστήρια του 5ου Ε.Κ. στο κτίριο του Ιλίου και της Πετρούπολης αντίστοιχα.

Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής Ιλίου: Σκαρτσίλας Παναγιώτης
Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής Πετρούπολης: Τράκας Γιάννης
 
 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

  1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (ΕΠΑΛ Πετρούπολης)

Με κατεύθυνση τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων καθώς και Εφαρμογές και θέματα Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων.

  1. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ (2ο ΕΠΑΛ Ιλίου)

Με κατεύθυνση την εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων Η/Υ σε επιχειρήσεις καθώς και την υποστήριξη  των δικτυακών Λ.Σ, προγραμμάτων και εφαρμογών των επιχειρήσεων

 


 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top