Ομάδα Προσανατολισμού:
 

Ο Τομέας  Μηχανολογίας λειτουργεί στο 1ο ΕΠΑΛ Ιλίου καθώς και στο 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης. Οι μαθητές των παραπάνω σχολείων εκπαιδεύονται εργαστηριακά στα Εργαστήρια του 5ου Ε.Κ. στο κτίριο του Ιλίου και της Πετρούπολης αντίστοιχα. 

Υπεύθυνος Τομέα Ιλίου: Καψάλης Γιώργος
Υπεύθυνος Τομέα Πετρούπολης: Ρίζος Δημήτρης


ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 

Κλικ στους τίτλους παρακάτω για να δείτε τα περιεχόμενα για κάθε ειδικότητα
Ομάδα Προσανατολισμού:
 

Ο Τομέας  Μηχανολογίας λειτουργεί στο 1ο ΕΠΑΛ Ιλίου καθώς και στο 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης. Οι μαθητές των παραπάνω σχολείων εκπαιδεύονται εργαστηριακά στα Εργαστήρια του 5ου Ε.Κ. στο κτίριο του Ιλίου και της Πετρούπολης αντίστοιχα. 

Υπεύθυνος Τομέα Ιλίου: Καψάλης Γιώργος
Υπεύθυνος Τομέα Πετρούπολης: Ρίζος Δημήτρης


ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 

Κλικ στους τίτλους παρακάτω για να δείτε τα περιεχόμενα για κάθε ειδικότητα

Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού

 Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Δυνατότητες Εργασίας:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού μπορεί να:

 • Ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή.
 • Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας.
 • Χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.
 • Εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού.
 • Ειναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων.
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
 • Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες συντήρησης.
Μαθήματα Ειδικότητας
Β’ τάξη
  Μαθήματα

Ώρες

1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

2. Μηχανική – Αντοχή Υλικών

3. Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ +2Ε

4. Σχέδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

5. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών

2Θ + 6Ε

6. Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β’


 
 Γ’ τάξη
  Μαθήματα

Ώρες

1. Στοιχεία Ψύξης – Κλιμαστισμού

4Θ + 5Ε

2. Στοιχεία Μηχανών

3. Εγκαταστάσεις Κλιματισμού

3Θ +4Ε

4. Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

1Θ + 2Ε

5. Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β’

Δυνατότητα Εισαγωγής 
στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:
 

Τμήματα για Υποψηφίους Μηχανολογικού Τομέα

Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Νομοθεσία Π.Δ 1/2013 (ΦΕΚ 3/08.01.2013,τ.’ Α’. άρθρο 5)
Επαγγελματικές Άδειες
 1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας τεχνίτη Ψυκτικού (πτυχίο).
 2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού (Βεβαίωση αναγγελίας + 2 χρόνια προϋπηρεσία + εξετάσεις)
 3. Άδεια Εργοδηγού  Ψυκτικού (Άδεια Αρχιτεχνίτη +  1 χρόνος  προϋπηρεσία + εξετάσεις).
Νομοθεσία Π.Δ 1/2013 (ΦΕΚ 3/08.01.2013,τ.’ Α’. άρθρο 12)
Επαγγελματικές Άδειες
 1. Πιστοποιητικό κατηγορίας III ή IV του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (πτυχίο + βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης από φορέα αξιολόγησης
 2. Πιστοποιητικό κατηγορίας II  του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού).
 3. Πιστοποιητικό κατηγορίας I  του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (Άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού).

Ενημερωτικό Βίντεο

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Πηγές άρθρου:
Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ Ιούνιος 2015
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)
Ενημερωτικό ΕΝΤΥΠΟ 5ου ΕΚ, 1ου ΕΠΑΛ,2ου ΕΠΑΛ Ιλίου Φεβρουάριος 2015

 

 

 

Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

   
Δυνατότητες Εργασίας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δικτύων για την εξαναγκασμένη ή φυσική κυκλοφορία ρευστών (με τις απαραίτητες συσκευές και όργανα) ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες, τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς. Επίσης:

 • Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα πετρελαίου και αερίων καυσίμων
 • Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις οικιακές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων.
 • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων.
 • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και  αερίων καυσίμων.
 • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί όργανα, αυτοματισμοί και ηλεκτρικά κυκλώματα στις θερμικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων.
 • Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί συστήματα θερμικών εγκαταστάσεων.
 • Συντάσσει οικονομικές προσφορές.

Μαθήματα Ειδικότητας

Β’ τάξη
  Μαθήματα Ώρες
1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας
2. Μηχανική – Αντοχή Υλικών
3. Βασική Ηλεκτρολογία 2Θ +2Ε
4. Σχέδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
5. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 2Θ + 6Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας
Σύνολο: 23 ώρες
Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β΄

  Γ’ τάξη
  Μαθήματα Ώρες
1. Στοιχεία Μηχανών
2. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
3. Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων 3Θ +6Ε
4. Ύδρευση – Αποχέτευση 2Θ + 4Ε
5. Σχέδιο ειδικότητας
     
Σύνολο: 23 ώρες
Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β’

 

Δυνατότητα εισαγωγής

στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά: 

Τμήματα για Υποψηφίους Μηχανολογικού Τομέα

Ενημερωτικό Βίντεο

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

 Επαγγελματικά Δικαιώματα Ειδικότητας

 

Στο 5ο Εργαστηριακό Κέντρο Ιλίου λειτουργεί το καλύτερα εξοπλισμένο εργαστήριο θέρμανσης. Αυτός είναι και ο λόγος που όλα τα σεμινάρια και οι ημερίδες για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, του υπουργείου παιδείας, γίνονται εδώ! ! !

 

Πηγές άρθρου:
Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ Ιούνιος 2015
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)
Ενημερωτικό ΕΝΤΥΠΟ 5ου ΕΚ, 1ου ΕΠΑΛ,2ου ΕΠΑΛ Ιλίου Φεβρουάριος 2015

 

Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών

 

Δυνατότητες Εργασίας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών μπορεί να:

 • Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής.
 • Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών.
 • Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές.
 • Επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά).
 • Καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του.
 • Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά.
 • Παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα.
 • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών.
 • Είναι ικανός να απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών η καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.

Μαθήματα Ειδικότητας

Β’ τάξη
  Μαθήματα Ώρες
1. Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας 3Θ+4Ε
2. Μηχανική – Αντοχή Υλικών 2Θ+2Ε
3. Βασική Ηλεκτρολογία
4. Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
5. Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών 2Θ+3Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας
Σύνολο: 23 ώρες
Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β

  Γ’ τάξη
  Μαθήματα Ώρες
1. Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών
2. Ψηφιακά Συστήματα
3. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων
4. Διαχείριση και Εγκατάσταση Δικτύων
5. Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα  – Εφαρμογές Τηλεματικής 1Θ+4Ε
6. Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας 1Θ +2Ε
Σύνολο: 23 ώρες
Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β

 

Δυνατότητα Εισαγωγής 

στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Νομοθεσία Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/17.10.2012, τ.’ Α,’ άρθρο 12)
Επαγγελματικές Άδειες
 1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης  άσκησης δραστηριότητας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (πτυχίο).
 2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (διετής προϋπηρεσία μετά από βεβαίωση αναγγελίας + εξετάσεις).
 3. Άδεια Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων  (διετής προϋπηρεσία μετά την άδεια του Αρχιτεχνίτη + εξετάσεις).
Νομοθεσία Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200/17.10.2012, τ.’ Α,’ άρθρο 18)
Επαγγελματικές Άδειες
 1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή ή/και ηλεκτροσυγκολλητή  (πτυχίο).
 2. Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή  Β’ τάξης ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης (6 μήνες  προϋπηρεσία  + εξετάσεις).
 3. Άδεια Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή  Α’ τάξης ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης (18 μήνες  προϋπηρεσία μετά τη βεβαίωση αναγγελίας ή 12 μήνες μετά την Άδεια Αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β’ τάξης  ή Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης).

Ενημερωτικό Βίντεο

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 

Πηγές άρθρου:
Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ Ιούνιος 2015
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)
Ενημερωτικό ΕΝΤΥΠΟ 5ου ΕΚ, 1ου ΕΠΑΛ,2ου ΕΠΑΛ Ιλίου Φεβρουάριος 2015

 

 

Οχημάτων

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων

 

Δυνατότητες Εργασίας:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Οχημάτων  αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:

 • Έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου.
 • Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου.
 • Ο απόφοιτος της ειδικότητας  Τεχνικός Οχημάτων έχει τη δυνατότητα να εργαστεί: Στους οργανισμούς ΔΕΚΟ – Δημόσιες υπηρεσίες, σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – οχημάτων, σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων, σε εταιρείες εμπορίες ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων, σαν ελεύθερος επαγγελματίας.

Μαθήματα Ειδικότητας

Β’ τάξη
  Μαθήματα Ώρες
1. ΜΕΚ Ι 2Θ + 4Ε
2. Μηχανική – Αντοχή Υλικών
3.  Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου 2Θ + 2Ε
4. Σχέδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
5. Συστήματα Αυτοκινήτου I 2Θ+4Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας
Σύνολο: 23 ώρες
Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β’

  Γ’ τάξη
  Μαθήματα Ώρες
1. ΜΕΚ II 3Θ + 4E
2. Στοιχεία Μηχανών
3. Συστήματα Αυτοκινήτου II 3Θ +4Ε
4. Τεχνολογία Ελέγχου και Διαγνώσεων 2Θ +4Ε
Σύνολο: 23 ώρες
Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β

 

Δυνατότητα Εισαγωγής 

στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

Επαγγελματικά Δικαιώματα Ειδικότητας

Νομοθεσία Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198/17.10.2012 τ’. Α’)
Επαγγελματικές Άδειες
 1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργων (πτυχίο)
 2. Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Β,’ που ανήκει στη 2η βαθμίδα (βεβαίωση αναγγελίας + 100 ημερομίσθια + εξετάσεις).
 3. Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Α’, που ανήκει στη 3η βαθμίδα (βεβαίωση αναγγελίας + 150 ημερομίσθια στην Α΄ ομάδα + εξετάσεις).
Νομοθεσία Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198/17.10.2012 τ’. Α’)
Επαγγελματικές Άδειες
 1. Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριοτήτων βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργων  (πτυχίο).
 2. Χειριστής μηχανημάτων έργων 2ης βαθμίδας, δηλαδή για μηχανήματα Β’ ομάδας (βεβαίωση αναγγελίας + 100 ημερομίσθια + εξετάσεις)
 3. Χειριστής μηχανημάτων  έργων 3ης , δηλαδή για μηχανήματα Α’ ομάδας  (βεβαίωση αναγγελίας + 150 ημερομίσθια από τα οποία τα 50 στην Α’ ομάδα  + εξετάσεις).

Ενημερωτικό Βίντεο

Τεχνικός Οχημάτων

 Πηγές άρθρου:

Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ Ιούνιος 2015
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)
Ενημερωτικό ΕΝΤΥΠΟ 5ου ΕΚ, 1ου ΕΠΑΛ,2ου ΕΠΑΛ Ιλίου Φεβρουάριος 2015

 


 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top