Ομάδα Προσανατολισμού:

Ο Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής λειτουργεί στο 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου. Οι μαθητές  εκπαιδεύονται εργαστηριακά στα Εργαστήρια του 5ου Ε.Κ. στο κτίριο του Ιλίου.

Υπεύθυνος Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής: Καψάλης Γιώργος
 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
 Κλικ στους τίτλους παρακάτω για να δείτε τα περιεχόμενα για κάθε ειδικότητα
Ομάδα Προσανατολισμού:

Ο Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής λειτουργεί στο 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου. Οι μαθητές  εκπαιδεύονται εργαστηριακά στα Εργαστήρια του 5ου Ε.Κ. στο κτίριο του Ιλίου.

Υπεύθυνος Τομέα Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής: Καψάλης Γιώργος
 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
 Κλικ στους τίτλους παρακάτω για να δείτε τα περιεχόμενα για κάθε ειδικότητα

Φυτικής Παραγωγής

Ειδικότητα: Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Δυνατότητες Εργασίας- Επαγγελματικά Καθήκοντα

Οι  απόφοιτοι  της ειδικότητας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής   αναμένεται να αποκτήσουν, κατά την εκπαίδευσή τους, τις  ακόλουθες γνώσεις  και  να εκτελούν τα παρακάτω  επαγγελματικά  έργα:

 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητες του και τους τρόπους εμπορικής τους διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής του (δρυμοί, βιότοποι, κ.λπ.).
 • Να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.
 • Να εκτελεί αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων (να προετοιμάζει το  εδάφους για φυτεύσεις ή σπορές, να φυτεύει, λιπαίνει, καλλιεργεί και αρδεύει την παραγωγή του, να  συλλέγει και να  αποθηκεύει την παραγωγή του, να χειρίζεται, επισκευάζει και συντηρεί  τα σκεύη και τα εργαλεία του, κ.λπ.).
 • Να εκτιμά το είδος και την ποσότητα της παραγωγής που θα καλλιεργήσει, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, του καιρού, του μεγέθους και της θέσης της επιχείρησης.
 • Να επιλέγει τη γη που θα καλλιεργήσει, να καθορίζει το χρόνο άροσης και να εκτελεί ειδικές τεχνικές εργασίες κατεργασίας και συντήρησης του εδάφους.
 • Να επιλέγει και να αγοράζει τύπους και ποσότητες από σπόρους ή άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό που θα χρησιμοποιήσει, τα λιπάσματα και τον εξοπλισμό.
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες φυτοπροστασίας και ζιζανιοκτονίας, με συμβατικές κυρίως μεθόδους (αναγνώριση βασικών συμπτωμάτων ασθενειών, διάκριση γεωργικών φαρμάκων και σκευασμάτων).
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες λίπανσης (προσδιορισμός των λιπαντικών απαιτήσεων μιας καλλιέργειας, σχεδιασμός προγράμματος λίπανσης, εφαρμογής  λιπασμάτων, κ.λπ.).
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες συλλογής και αποθήκευσης των προϊόντων του (χειρισμός πρώτης ύλης και εξοπλισμού, διαλογή, τυποποίηση μεταφοράς, κ.λπ.).
 • Να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας.
 • Να χειρίζεται και να συντηρεί βασικά γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα κατεργασίας εδάφους.
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων  και εξοπλισμού.
 • Να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο.
 • Να υπολογίζει το κόστος και το κέρδος και να εκτιμά την μελλοντική του παραγωγή (στοιχεία εκτιμητικής).
 • Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί  τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας.
 • Να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση.

 Δυνατότητα Εισαγωγής 

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

Τμήματα για Υποψηφίους  Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος

 

 

Μαθηματα ειδικοτητασ

Β’ τάξη
  Μαθήματα

Ώρες

1. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας

2Θ  + 2Ε

2. Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία

2Θ  + 2Ε

3. Περιβάλλον και Γεωργία

2Θ + 2Ε

4. Φυτοπροστασία

2Θ  + 2Ε

5. Φυτική Παραγωγή

3Θ + 2Ε

6. Αμπελουργία

1Θ + 1Ε

                                                                               Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β’ 

 

 Γ’ τάξη
  Μαθήματα

Ώρες

1. Σύγχρονες  Γεωργικές Επιχειρήσεις

3Θ + 1Ε

2. Δενδροκομία

3Θ + 2Ε

3. Ανθοκομία και Λαχανοκομία

3Θ + 2Ε

4. Βιολογική Γεωργία

2Θ + 1Ε

5. Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

2Θ + 2Ε

6. Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:   ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β’ 

  

Ενημερωτικό Βίντεο

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 

 

Πηγές άρθρου:
Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ Ιούνιος 2015
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)
Ενημερωτικό ΕΝΤΥΠΟ 5ου ΕΚ, 1ου ΕΠΑΛ,2ου ΕΠΑΛ Ιλίου Φεβρουάριος 2015

 

Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

  Ειδικότητα: Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου  αναμένεται να αποκτήσει, κατά την εκπαίδευση του, τις ακόλουθες γνώσεις και  να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοί, βιότοποι κ.λπ.).
 • Να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δένδρα θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες.
 • Να αναγνωρίζει τα φυτά που χρησιμοποιούνται στην κηποτεχνία.
 • Να αναγνωρίζει τα υλικά άρδευσης.
 • Να αναγνωρίζει τα υλικά συνδεσμολογίας σωλήνων (μεταλλικών, pvc, πολυαιθυλενίου).
 • Να εκτελεί βασικούς φυτωριακούς χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης.
 • Να εκτελεί βασικούς χειρισμούς για τις ανθοκηπευτικές καλλιέργειες.
 • Να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου.
 • Να σχεδιάζει μικρά έργα διαμόρφωσης τοπίου (χειρονακτικά- ηλεκτρονικά).
 • Να εκτελεί βασικούς χειρισμούς συντήρησης πρασίνου.
 • Να εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης.
 • Να αναγνωρίζει, επιλέγει, χειρίζεται και συντηρεί μηχανήματα και εργαλεία (καλλιεργητές, ψαλίδια, σκαπτικά μηχανήματα, μικρούς εκσκαφείς και εργαλεία χειρός ) για εδαφοτεχνικά έργα.
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και απλών κατασκευών διαμόρφωσης τοπίου.
 • Να χειρίζεται τον εξοπλισμό μιας επιχείρησης φυτοτεχνικών έργων ή ενός καταστήματος πώλησης σχετικού εξοπλισμού.
 • Να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση.
 • Να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο.
 • Να αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας.
 • Να γνωρίζει κα να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές της γεωργικής οικονομίας.
 • Να ετοιμάζει παραστατικά πώλησης και διακίνησης αγαθών.

 Δυνατότητα Εισαγωγής 

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

Τμήματα για Υποψηφίους  Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Β’ τάξη
  Μαθήματα Ώρες
1. Θερμοκήπια και Εξοπλισμοί 2Θ  + 2Ε
2. Αγροτική Ανάπτυξη και Οικονομία 2Θ  + 2Ε
3. Περιβάλλον και Γεωργία 2Θ + 2Ε
4. Φυτοτεχνία  Φυτοπροστασία 3Θ  + 2Ε
5. Μηχανήματα και Εργαλεία  Φυτοτεχνικών  Έργων 2Θ + 1Ε
6. Αρχιτεκτονική Τοπίου 2Θ + 1Ε
                                                                             Σύνολο: 23 ώρες
Πηγή: ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β’ 
 Γ’ τάξη
  Μαθήματα Ώρες
1. Σύγχρονες  Γεωργικές Επιχειρήσεις 3Θ + 1Ε
2. Φυτά Κηποτεχνίας 2Θ + 2Ε
3. Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων  Κηποτεχνίας 2Θ + 2Ε
4. Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών 3Θ + 2Ε
5. Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων και Η/Υ 2Θ + 2Ε
6. Αγγλικά Ειδικότητας
Σύνολο: 23 ώρες
Πηγή: ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β’ 

 

Ενημερωτικό Βίντεο

Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 

 

Πηγές άρθρου:
Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ Ιούνιος 2015
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)
Ενημερωτικό ΕΝΤΥΠΟ 5ου ΕΚ, 1ου ΕΠΑΛ,2ου ΕΠΑΛ Ιλίου Φεβρουάριος 2015


 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top