Ομάδα Προσανατολισμού: σθητικής − Κομμωτικής
  

Ο Τομέας  Υγείας - Πρόνοιας  λειτουργεί στο 1ο και  2ο ΕΠΑΛ Ιλίου καθώς και στο 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης. Η Ειδικότητα Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων λειτουργεί στο 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου και οι μαθητές της συγκεκριμένης ειδικότητας εκπαιδεύονται εργαστηριακά στα Εργαστήρια του 5ου Ε.Κ. στο κτίριο του Ιλίου.

Υπεύθυνη Τομέα: Υφαντή Πηνελόπη

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Υγειας και Προνοιασ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 

Κλικ στους τίτλους παρακάτω για να δείτε τα περιεχόμενα για κάθε ειδικότητα


Ειδικότητα: 
Δυνατότητες Εργασίας:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά:

  • Μπορεί να εργαστεί, ως βοηθητικό προσωπικό στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, σε εργαστήρια μικροβιολογικά, βιοχημικά, αιματολογικά, ανοσολογικά, παθολογοανατομικά, κυτταρολογικά, σε κέντρα αιμοδοσίας, σε διαγνωστικά κέντρα με τις παραπάνω ειδικότητες, σε φαρμακευτικές εταιρίες και σε υπηρεσίες υγείας ή περιφερειακά κέντρα.
  • Πάντοτε με την καθοδήγηση των αποφοίτων ΤΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας ή των ιατρών μικροβιολόγων  αναγράφει  τα στοιχεία των εξεταζόμενων, τις αιτούμενες εξετάσεις και τα αποτελέσματα στο αρχείο του εργαστηρίου, δίνει οδηγίες  προς τους εξεταζόμενους για τη συλλογή των δειγμάτων και για τη σωστή προετοιμασία τους, παρασκευάζει τα απαραίτητα διαλύματα και θρεπτικά υλικά, γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων του εργαστηρίου, πραγματοποιεί αποστείρωση υλικών και εργαλείων, παραγγέλνει παραλαμβάνει και αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά, γνωρίζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας, πραγματοποιεί μετρήσεις και τηρεί το ιατρικό απόρρητο.
 
 

Δυνατότητα εισαγωγής

 

στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπ/σης  (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:


Τμήματα για Υποψηφίους  Τομέα Υγείας & Πρόνοιας

 Μαθήματα Ειδικότητας

Β’ τάξη
  Μαθήματα

Ώρες

1. Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας I

2. Κινική Βιοχημεία I

2Θ + 3Ε

3. Μικροβιολογία I

2Θ + 4Ε

4. Οργάνωση  Εργαστηρίων & Τεχνολογία Οργάνων

5. Αιματολογία I

2Θ + 3Ε

6. Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β
 
 
 Γ’ τάξη
  Μαθήματα

Ώρες

1. Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας II

2. Εξελικτική Ψυχολογία

3. Μικροβιολογία II

2Θ + 3Ε

4. Ανασολογία

2Θ + 2Ε

5. Αιματολογία II

2Θ + 2Ε

6. Κλινική Βιοχημεία II

2Θ + 2E

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:

 

 

Πηγές άρθρου:
Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ Ιούνιος 2015
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)
Ενημερωτικό ΕΝΤΥΠΟ 5ου ΕΚ, 1ου ΕΠΑΛ,2ου ΕΠΑΛ Ιλίου Φεβρουάριος 2015 


 
Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή
Δυνατότητες Εργασίας:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

  • Μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε Νοσοκομεία  και Κέντρα Υγείας, Νοσηλευτικές μονάδες, Υγειονομικούς, σταθμούς, ΕΚΑΒ, Οίκους ευγηρίας, Κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες και ως ελεύθερος επαγγελματίας που προσφέρει υπηρεσίες σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική  παρακολούθηση.
  • Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους νοσηλευτές στρώνει το κρεβάτι του αρρώστου,  χορηγεί εργαλεία σε μία χειρουργική επέμβαση, ετοιμάζει υλικό για αποστείρωση, απολυμαίνει τα αντικείμενα του χειρουργείου, σηκώνει ή τοποθετεί τον άρρωστο στο κρεβάτι, χορηγεί ουροδοχείο,  σωλήνα αερίων, υπόθετο, καθαρτικό και φαρμακευτικό υπόκλισμο στο κρεβάτι. προετοιμάζει  σετ αλλαγής τραύματος, βοηθά στην κένωση και την πλύση του στομάχου, κάνει λήψη ζωτικών  σημείων,  χορηγεί φάρμα  τοπικά ά από το στόμα, λαμβάνει ούρα και γαστρικό υγρό, χορηγεί Ο2 με μάσκα και ρινική κάνουλα, τοποθετεί τον άρρωστο στο χειρουργικό τραπέζι,  εφαρμόζει τεχνικές θεραπείας και πρόληψης κατακλίσεων, θερμά και ψυχρά επιθέματα, τεχνικές ατομικής καθαριότητας, συμμετέχει στην ομάδα φροντίδας αρρώστων σε σπίτι, στο κέντρο υγείας, στο σχολείο, εφαρμόζει νοσηλευτικές τεχνικές σε αρώστους με παθήσεις  του ματιού, αυτιού, οστών, γεννητικών οργάνων, νευρικού και ουροποιητικού συστήματος, φροντίζει νεογνό,  εφαρμόζει  καθαριότητα των γεννητικών οργάνων της λεχώνας, πραγματοποιεί μετρήσεις και τηρεί το ιατρικό απόρρητο.

Δυνατότητα εισαγωγής

 

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπ/σης  (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:


Τμήματα για Υποψηφίους  Τομέα Υγείας & Πρόνοιας

Επαγγελματικά δικαιώματα 

Νομοθεσία: Π.Δ. 210/01 (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/24-7-01) και Υ.Α.Υ7β/οικ.4756/01 (Φ.Ε.Κ. 1082/Β’/14-8-01) και Π.Δ. 268/2003 (Φ.Ε.Κ. 240/Α’/16-10-03)

Απαιτείτε άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή.

 
 

 Ενημερωτικό Βίντεο

Βοηθός  Νοσηλευτή
 

Μαθήματα Ειδικότητας
Β’ τάξη
  Μαθήματα

Ώρες

1. Βασική Νοσηλευτική

3Θ + 10Ε

2. Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας I

3. Αγγλικά Ειδικότητας

4. Στοιχεία Παθολογίας

5. Χειρουργική – Τεχνική Χειρουργίου

6. Φαρμοκολογία

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β’

  
 Γ’ τάξη
  Μαθήματα

Ώρες

1. Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας II

2. Εξελικτική Ψυχολογία

3. Νοσηλευτική

3Θ + 2Ε

4. Στοιχεία Νευρολογίας – Ψυχιατρικής

5. Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο

7

6. Στοιχεία Μαιευτικής – Γυναικολογίας – Στοιχεία Παιδιατρικής

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: 

 

Πηγές άρθρου:
Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ Ιούνιος 2015
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)
Ενημερωτικό ΕΝΤΥΠΟ 5ου ΕΚ, 1ου ΕΠΑΛ,2ου ΕΠΑΛ Ιλίου Φεβρουάριος 2015


 
Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Δυνατότητες Εργασίας:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθών βρεφονηπιοκόμων με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

  • Μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό, σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, σε μαιευτικές κλινικές, κατασκηνώσεις, κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, και ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι.
  • Πάντοτε με την εποπτεία του βρεφονηπιοκόμου παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας, βοηθά την ολόπλευρη σωματική, ψυχική, λεκτική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους, φροντίζει παιδιά με ιδιαιτερότητες, εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο σχετικά με την ψυχαγωγία του παιδιού, παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις, συμπληρώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία, δίνει συμβουλές στους γονείς η κηδεμόνες του παιδιού.

Δυνατότητα εισαγωγής

 

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπ/σης  (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:


Τμήματα για Υποψηφίους  Τομέα Υγείας & Πρόνοιας

Επαγγελματικά δικαιώματα 

Νομοθεσία:

Τροποποίηση Γ2β/οικ.1570/99 (Φ.Ε.Κ. 749/Β’/19-5-1999) Π2β/οικ. 2808/97 (Φ.Ε.Κ. 645/Β’/31-7-97)


Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 .
 

 Ενημερωτικό Βίντεο

 Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων 

Μαθήματα Ειδικότητας
Β’ τάξη
  Μαθήματα

Ώρες

1. Βρεφοκομία

4Θ + 2Ε

2. Μέθοδοι Δημιουργικής Απασχόλησης και Τεχνικά Εποπτικά Μέσα

2Θ + 5Ε

3. Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

4. Μουσική – Μουσικοκινητική Αγωγή

5. Στοιχεία Ανατομιας – Φυσιολογίας I

6. Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β’

 
 Γ’ τάξη
  Μαθήματα

Ώρες

1. Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας II

2. Εξελικτική Ψυχολογία

3. Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας

4. Οργάνωση Βρεφονηπιακών Τμημάτων & Μορφές Δραστηριοτήτων Προσχολικής Ηλικίας

2Θ + 4Ε

5. Πρακτικές Δραστηριότητες στη Βρεφική και Νηπιακή Ηλικία

 7Ε

6. Αισθητική Αγωγή

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:

 

Πηγές άρθρου:
Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ Ιούνιος 2015
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)
Ενημερωτικό ΕΝΤΥΠΟ 5ου ΕΚ, 1ου ΕΠΑΛ,2ου ΕΠΑΛ Ιλίου Φεβρουάριος 2015


Ειδικότητα: Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Δυνατότητες Εργασίας:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Φυσικοθεραπευτή με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

  • Μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε Φυσιοθεραπευτήρια (Ιδιωτικά, Δημόσια), Νοσοκομεία, Ιδρύματα αποκατάστασης, Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών, Γυμναστήρια, σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους γυμναστικής και φυσικής αποκατάστασης.
  • Πάντοτε με την καθοδήγηση του Φυσιοθεραπευτή προετοιμάζει τον ασθενή για την συνεδρία, γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας των μηχανημάτων, εφαρμόζει απλές ασκήσεις υδροθεραπείας και μάλαξης, στηρίζει ψυχολογικά και συμβουλευτικά τον ασθενή, γνωρίζει τους κανόνες και τα υλικά για την οργάνωση της φυσιοθεραπευτικής συνεδρίας, κρατά και ενημερώνει τα ιστορικά των ασθενών παραγγέλνει, παραλαμβάνει και αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά, εφαρμόζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, συνεργάζεται με τους ιδιωτικούς και δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για θέματα ασφάλισης των ασθενών.

Δυνατότητα εισαγωγής

 

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπ/σης  (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

 

 

 Ενημερωτικό Βίντεο

Βοηθών  Φυσικοθεραπείας

Μαθήματα Ειδικότητας
Β’ τάξη
  Μαθήματα

Ώρες

1.  Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία

1Θ + 2Ε

2.  Κινησιολογία

2Θ + 4Ε

3.  Ηλεκτροθεραπεία

2Θ + 2Ε

4.  Μάλαξη

2Θ + 4Ε

5.  Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας Ι

6.  Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β

 
 Γ’ τάξη
  Μαθήματα

Ώρες

1.  Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙI

2.  Εξελικτική Ψυχολογία

3.  Φυσικά Μέσα και Εφαρμογή τους

2Θ + 3Ε

4.  Πρακτική Φυσικοθεραπεία

2Θ + 2Ε

5.  Φυσικοθεραπεία

2Θ + 3Ε

6.  Ηλεκτροθεραπεία ΙΙ

1Θ + 2E

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:

 

Πηγές άρθρου:
Πληροφοριακός Οδηγός Σπουδών ΕΠΑΛ Ιούνιος 2015
Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)
Ενημερωτικό ΕΝΤΥΠΟ 5ου ΕΚ, 1ου ΕΠΑΛ,2ου ΕΠΑΛ Ιλίου Φεβρουάριος 2015 


 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top