Τίτλοι σπουδών:

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας  παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών
1. Πτυχίο  "Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης"
2. Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο
 Δυνατότητες Εργασίας:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να εργαστεί ως βοηθός, και μετά από απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ως τεχνίτης συντήρησης και αποκατάστασης κτιριακών και γλυπτικών μνημείων καθώς και άλλων αντικειμένων της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, σε αρχαιολογικές ανασκαφικές εργασίες.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάσταση
Νομοθεσία: Π.Δ. 73/2002 (ΦΕΚ 55 τ.Α΄/21.03.2002).

Δυνατότητα εισαγωγής

 

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι.,  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά: 

Μαθήματα Β΄Τάξη 
 Β΄Ταξη - Μαθήματα Τομέα 
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Ελεύθερο Σχέδιο
2. Γραμμικό Σχέδιο
3. Ιστορία της Τέχνης
4. Αρχές Σύνθεσης
5. Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ
6. Ειδικό Εργαστηριακό Μάθημα*
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ
Πηγή: Φ.Ε.Κ. 2434, τ.Β’, 5-8-2016

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο      Σ: Σχέδιο

* Οι μαθητές διδάσκονται ένα από τα παρακάτω εργαστηριακά μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Τ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο αντίστοιχο ΕΠΑ.Λ:

1. Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασίας Εικόνας 5E
2. Τεχνολογία Υφαντικών Υλών 5E
3. Εργαστήριο Χαρακτικής-Πλαστικής 5E
4. Εισαγωγή στις Ξύλινες Κατασκευές** 5E

** Το μάθημα«Εισαγωγή στις Ξύλινες Κατασκευές» επιλέγεται μόνο στα ΕΠΑ.Λ. στα οποία λειτουργεί στη Γ’ Τάξη η ειδικότητα «Επιπλοποιία – Ξυλογλυπτική» 

 
 Γ’ τάξη
 Γ΄ Ταξη - Ειδικότητα: Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
2. Τεχνολογία Υλικών
3. Βασικές Τεχνικές  Συντήρησης Έργων Τέχνης
4. Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς
5. Αντίγραφο Έργων Τέχνης
6. Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης
7. Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ
Πηγή: Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017

   

Πηγές Άρθρου:
http://www.mysep.gr/
http://www.iep.edu.gr/
Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου 2017

 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top