Τα Νέα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) προσφέρουν 2 κύκλους Σπουδών :

το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» λειτουργούν Α, Β και Γ Τάξεις (διάρκεια 3 χρόνια)
το «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», την «Τάξη Μαθητείας».
Η «Τάξη Μαθητείας» είναι προαιρετική και αποτελεί την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας.
Εγγράφονται σε αυτή οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ
Εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του ΟΑΕΔ
Έχει διάρκεια 1 έτος, πραγματοποιείται
α) Στο χώρο εργασίας: Μαθητεία με Εκπαίδευση
β) Στο σχολείο : Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης

 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top