Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (Δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών) εισάγονται σε σχολές και τμήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης με δύο τρόπους:

Α΄ Τρόπος: Με Ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα της Γ΄ τάξης, δύο μαθήματα γενικής παιδείας (με συντελεστή βαρύτητας 1,5 ) και δύο μαθήματα ειδικότητας (με συντελεστή βαρύτητας 3,5).

Β΄ Τρόπος: Με Πανελλαδικές Εξετάσεις κοινές με τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων. Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου, σε μεταγενέστερο έτος από αυτό της αποφοίτησης τους.


 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top