Παράλειψη διαθέσιμα μαθήματα

Διαθέσιμα Μαθήματα

Το περιεχόμενο της ύλης του μαθήματος έχει αναπτυχθεί με σκοπό οι μαθητές/μαθήτριες να:
1. συνθέτουν γνώσεις που αποκτήθηκαν από άλλα μαθήματα
2. αναγνωρίζουν, να σχεδιάζουν και να εξηγούν την λειτουργία των υλικών (εξαρτημάτων) και των χαρακτηριστικών των αναλογικών ηλεκτρονικών συμπεριλαμβανομένων και των αισθητηρίων.
3. αναγνωρίζουν, περιγράφουν και σχεδιάζουν τη δομή και λειτουργία των τρανζίστορ
4. να υπολογίζουν την πόλωση ενός τρανζίστορ σε ένα κύκλωμα και να προσδιορίζουν το σημείο λειτουργίας
5. εφαρμόζουν τις βασικές αρχές και θεωρήματα της άλγεβρας Boole
6. διαβάζουν αναλύουν και σχεδιάζουν απλά συνδυαστικά ψηφιακά κυκλώματα
7. κατασκευάζουν, ελέγχουν την καλή λειτουργία, ευρίσκουν και επιδιορθώνουν βλάβες σε απλά συνδυαστικά ψηφιακά κυκλώματα
8. διαβάζουν και να σχεδιάζουν απλά σχέδια αυτοματισμών.
9. αναγνωρίζουν και να αιτιολογούν τη χρήση των αισθητήρων στη λειτουργία ενός κυκλώματος αυτοματισμού
10. κατασκευάζουν και ελέγχουν κυκλώματα αυτοματισμών πολλά των οποίων περιλαμβάνουν και αισθητήρες, να βρίσκουν βλάβες και να τις επιδιορθώνουν.
11. αποκτήσουν γνώσεις οι οποίες θα είναι χρήσιμες για αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα του επόμενου έτους σπουδών.

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σε βασικά θέματα που αποτελούν θεμέλια για την επιστήμη της Πληροφορικής ως προς την σύλληψη, δημιουργία, οργάνωση, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών για επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων. Να εξοικειωθούν με τα δομικά στοιχεία των ψηφιακών κυκλωμάτων και πώς αυτά συνδυάζονται σε φυσικό επίπεδο ώστε να αποτελέσουν τη βάση των υπολογιστικών συστημάτων. Επίσης, να αναγνωρίζουν και να παρουσιάζουν τις εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας σε διάφορους τομείς και τα σχετικά με αυτήν υπάρχοντα και μελλοντικά επαγγέλματα.
Έτσι, με βάση το προφίλ του αποφοίτου του ΕΠΑΛ, να είναι ικανοί να αξιοποιούν επαρκώς τα διαθέσιμα περιβάλλοντα και εργαλεία και να μπορέσουν να απασχοληθούν σε ανάλογες θέσεις εργασίας.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σε θέματα Σχεδίασης, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ιστοτόπων, ώστε αξιοποιώντας επαρκώς τα διαθέσιμα περιβάλλοντα και εργαλεία και παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα, να μπορούν να απασχοληθούν μελλοντικά σε ανάλογες θέσεις εργασίας.


Παράλειψη κατηγορίες μαθημάτων