Η οικονομική κρίση χαρακτηρίζει την ελληνική, αλλά και τη διεθνή πραγματικότητα. Είναι υποχρέωση και ευθύνη των ενηλίκων –γονέων, εκπαιδευτικών, ειδικών

ψυχικής υγείας και άλλων– να φροντίζουμε για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των αναπτυσσόμενων ανθρώπων, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη περιλαμβάνει την αναγνώριση των αναγκών των παιδιών και των εφήβων, καθώς και των δικαιωμάτων τους για ομαλή ανάπτυξη και ψυχοσωματική ευεξία, την προστασία των παιδιών και των εφήβων από τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης, αλλά και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και των ικανοτήτων αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων.

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής διαμόρφωσε δύο φυλλάδια με οδηγίες προς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες αποσκοπούν να τους βοηθήσουν να παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα παιδιά και τους εφήβους στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης.

Οι οδηγίες που περιέχονται στα φυλλάδια αυτά είναι βασισμένες στην ελληνική και διεθνή έρευνα και εμπειρία. Έχουν, επίσης, προκύψει από εκτενείς συνεντεύξεις με γονείς και εκπαιδευτικούς, στις οποίες έγινε συστηματική καταγραφή των προβλημάτων, των αναγκών και των προτάσεων για αντιμετώπιση.

Τα φυλλάδια επιμελήθηκε η Καθηγήτρια Ευαγγελία Γαλανάκη

Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς

Οδηγίες για Γονείς


 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top