Τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) είναι εκπαιδευτικές μονάδες του Υ.ΠO.ΠΑΙ.Θ, που έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στην λειτουργία τους ως σχολικές μονάδες και συνεργάζονται με τα ΕΠΑ.Λ και τα Ι.Ε.Κ. της περιοχής τους.

Συγκεκριμένα τo 5o E.K. Γ΄Αθήνας συνεργάζεται και εκπαιδεύει εργαστηριακά τους μαθητές των παρακάτω σχολείων

καθώς επίσης και μαθητές από τα ΙΕΚ Αγ.Αναργύρων


 www.qrcode-generator.de

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (210) 26.39.977
Fax: (210) 26.39.976
Email: mail[@]5sek-g-athin.att.sch.gr

Get in contact

Back to top